Otwarta Pracownia Plastyczna

Otwarta Pracownia Plastyczna

Zajęcia Nikiforki

Spotkania: dwie soboty w miesiącu po 3 godziny

Grupa wiekowa

młodzież i dorośli

Koszt jednego zajęcia

20 zł