Pracownicy

Pracownicy

p.o. Dyrektora:

Marta Rusakiewicz

e-mail: gok.dyrektor@gmail.com
tel. 509-493-406

Pracownicy:

Anna Sembratowicz - pracownik ds. administracyjno - biurowch, promocja i organizacja imprez

e-mail: gokpodmorwa.lubniewice@gmail.com
tel. 500-191-944

Ewa Zgłobicka - pracownik ds. administracyjnych i zarządzania obiektami

e-mail: gokpodmorwa.adm@gmail.com
tel. 723-825-211

Marta Wierzbińska - Główny Księgowy

tel. 957557639