Użyczenie - GOK

Użyczenie - GOK

Użyczenie sal

Ustala się następujące procedury nieodpłatnego użyczania lub częściowo płatnego pomieszczeń i sprzętu:

  • O nieodpłatne użyczenie/częściowo płatne mogą ubiegać się podmioty i osoby stale współpracujące z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubniewicach
  • O możliwości nieodpłatnego użyczenia/częściowo płatnego decyzję podejmuje dyrektor, po wcześniejszym przeanalizowaniu form i historii współpracy
  • Po pozytywnym zaopiniowaniu prośby, strony podpisują umowę partnerską, która zawiera zobowiązania obu stron
  • O nieodpłatne użyczenie mogą ubiegać się podmioty, które organizują wydarzenia niebiletowane na rzecz społeczności lokalnej
  • Podmioty organizujące wydarzenie biletowane lub odpłatne w innej formie mogą ubiegać się o zmniejszenie wymiaru opłat, zgodnie z pkt 4/1), do 50%