Wynajem - GOK

Wynajem - GOK

Jeżeli szukasz przestrzennego i dogodnego miejsca do zorganizowania szkolenia, wykładu, konferencji lub spotkania biznesowego – u nas to wszystko znajdziesz w jednym miejscu!

W naszej ofercie posiadamy sale, w których można zorganizować mniejsze bądź większe wydarzenia.

Oferujemy Państwu sale konferencyjne

Duża sala – do 150 osób

 • do 3 godz./350 zł brutto,
 • od 3 do 8 godz./500 zł brutto,
 • pow 8 godz.800 zł brutto

Mała sala – do 20 osób

 • do 3 godz./150 zł brutto,
 • od 3 do 8 godz./250 zł. brutto,
 • pow 8 godz./350 zł brutto

Gabinet – do 4 osób (20 zł/godz.)

Sale są dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów, z łatwością można dopasować układ i wyposażenie sal według własnej koncepcji. Zapewniamy pełną obsługę wynajmowanego pomieszczenia oraz dbamy o profesjonalne przygotowanie sal.

Za dodatkową opłatą oferujemy również Państwu przygotowanie sali, sprzęt konferencyjno-multimedialny oraz catering (kawa, herbata, woda, ciasteczka).

Bardzo dobra lokalizacja, blisko: miejsca parkingowe, centrum, restauracje położone w malowniczej okolicy pięknych jezior.

 

Zarządzenie nr 4/2019

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach

z dnia 02 stycznia 2019 r.

ustala następujące stawki  za wynajem pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia  w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniewicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 11 ust. 1 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)
zarządzam, co następuje:

 1. Ustala się stawki czynszu za wynajem pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach w następujących wysokościach:

1) Stawka dobowa za wynajem sali widowiskowej przekraczający 8 godzin wynosi:

– na spotkania, konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe – 800 zł brutto

2)  Stawka dobowa za wynajem sali widowiskowej nie przekraczający 8 godzin:

– na spotkania, konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe

– do 3 godzin- 350 zł brutto

– powyżej 3 godzin, nie dłużej niż 8 godzin- 500 zł brutto

3)  Stawka dobowa za wynajem salki konferencyjnej (do 20 osób)

– do 3 godzin- 150 zł brutto

– powyżej 3 godzin, nie dłużej niż 8 godzin- 250 zł brutto

– powyżej 8 godzin- 350 zł brutto

4) Stawki wynajmu sali na imprezę sylwestrową wzrastają o 50%

5)  Stawka dobowa za wynajem sali widowiskowej na imprezy o charakterze
handlowym (prezentacja wyrobów, promocja firmy, kiermasz) wynosi:

– salki konferencyjnej – 50 zł za godzinę

– sali widowiskowej – 70 zł za godzinę

(stawka nie obejmuje przygotowania sali)

– stawka za przygotowanie sali wynosi 100zł brutto

6)  Stawka miesięczna za wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub inną komercyjną wynosi:

– w przypadku częściowego korzystania z lokalu w obrębie miesiąca, ale nie

dłużej niż dwa tygodnie: powierzchnia lokalu x 5 zł

– w przypadku całomiesięcznego korzystania z lokalu powierzchnia lokalu x 9 zł

7)  Stawka godzinowa za wynajem sal na działalność edukacyjną, rozwojową-    zgodną z potrzebami statutowymi GOK-u, wynosi

sala widowiskowa – 30 zł za godzinę

sala mała – 20 zł za godzinę

8)  Stawka dobowa za wynajem pomieszczeń pomocniczych wynosi:

– od 100 do 300 zł brutto

9)  Stawka dobowa za wynajem kuchni wynosi:

10)  Stawki usług dodatkowych:

a) wynajem zestawu multimedialnego (rzutnik, ekran, laptop)

– do 3 godzin- 70 zł brutto

– powyżej 3 godzin, nie dłużej niż 8 godzin- 120 zł brutto

b) wynajem sprzętu nagłaśniającego

– mały zestaw:  150 zł brutto

– duży zestaw:  500 zł brutto

– obsługa akustyka wg ustaleń osobnych

c) wynajem obsługi muzycznej imprezy (keyboard, gitara, obsługa muzyka):

450 zł brutto

d) koordynacja imprezy- od 200 zł do 400 zł brutto

e) dekoracja sali (obejmuje projekt) – od 200 zł do 400 zł brutto + koszt materiału

f) udostępnienie naczyń – 50 zł brutto na dobę

2. Istnieje możliwość wypożyczenia stołów i krzeseł na imprezy organizowane poza GOK – iem, obowiązują wówczas następujące stawki:

a) wypożyczenie krzesła – stawka dobowa – 5 zł

b) wypożyczenie stołu – stawka dobowa – 15 zł

c) namiot- stawka dobowa – 30 zł

d) sztaluga – stawka dobowa – 5 zł

Procedury wypożyczenia są takie, jak w przypadku wynajmu sal. Obowiązuje

inna forma naliczania kaucji – wynosi ona 50% wartości wypożyczenia.

 

 1. Ustala się następujące procedury wynajmu pomieszczeń:

Osoba wynajmująca wpłaca kaucję w wysokości 500 zł na 7 dni przed

wynajmem sali na konto GOK-u:  nr  02836900080051687520000010

 • W siedzibie GOK – u należy zgłosić fakt wynajmu oraz podpisać umowę – rezerwację
 • Kwota wynajmu ustalona wg stawek musi być wpłacona na miesiąc przed datą wynajmu i stanowi ona potwierdzenie rezerwacji i stanowi podstawę dalszych ustaleń
 • Potwierdzenie wpłaty oraz sprawdzenie stanu wynajmowanych pomieszczeń po imprezie jest podstawą zwrotu kaucji, jeśli nie ma zastrzeżeń co do stanu tychże pomieszczeń
 • Wszelkie straty poniesione przez GOK w wyniku wynajmu ponosi najemca
  w 100%, zgodnie z wartością w dniu wynajmu (określaną przez księgową)
 • Wszelkie wpłaty dokonywane są na konto GOK:

nr  02836900080051687520000010

Poniżej przedstawiamy plan sali widowiskowej łącznie z wymiarami:

Wszelkich dodatkowych informacji oraz informacji na temat wynajmu sali udziela Gminny Ośrodek Kultury pod numerem (0-95) 755-76-39, bądź mailowo gokpodmorwa.lubniewice@gmail.com